– Antallet af udlån af fysiske bøger er faldende, mens de digitale udlån er i vækst. Hvilke opgaver skal det fysiske bibliotek varetage i en fremtid, der bliver mere digital?

– Biblioteket bliver i højere grad et rum for kulturelle events som strikkeklubber, koncerter og lignende. Hvor langt bør biblioteket bevæge sig væk fra et sted, hvor man ”blot” låner bøger?

– Danmarks Biblioteksforening forklarer, at e-bøgerne presser bibliotekernes økonomi, da e-bøgerne er dyrere pr. udlån end en fysisk bog. Samtidig betyder den nuværende aftale på e-bogsområdet, at nogle af de store forlags titler ikke er tilgængelige, hvilket ifølge Danmarks Biblioteksforening i fremtiden kan betyde et smallere litteraturudbud til den brede befolkning. Hvordan sikrer man sig fra politisk hold, at biblioteket i en digital fremtid fortsat kan varetage sine kerneopgaver?

Læs Johannes svar her